hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > Avdelinger: > Om oss.
Det ble på klubbstyremøtet 25. mars bestemt å forenkle navnet på klubben ved å sløyfe MMO, det betyr at navnet nå er: EIT Klubben i Aker Solutions MMO.

I april 2013 ble navnet på klubben endret fra LO Klubben EIT til EIT Klubben MMO.
Samtidig ble 100 personer overført fra Fellesforbundet til EL&IT.1. mars 2013 ble landsoverenskomste for EL&IT gjeldende også for automasjonspersonellet.
En 35 år lang stolt historie for automasjon med tariffavtale i Fellesforbundet er dermed over.I oktober 2011 fusjonerte Aker Elektro med Aker Offshorepartner, og ble Aker Solutions MMO.
500 operatører fra Aker Elektro ble berørt av denne fusjonen; 370 fra elektro og 130 fra automasjon.I mars 2011 ble Stordavdelingen utskilt fra Aker Elektro og gikk inn i Kværner.
200 personer ble berørt av denne virksomhetsoverdragelsen; 150 fra elektro og 50 fra automasjon.I september 2004 dannet klubbene i EL&IT forbundet og Fellesforbundet en felles LO klubben med hjelp av Landsorganisasjonen.
 Bilde: Fra opprettelse av forbundsklubben med tillitsvalgte og representanter fra LO.

 

LO klubb AEL.jpg

EIT Klubben MMO er for tiden sammensatt av:

KlubblederLeif-Egil Thorsen

Nestleder
Sekretær og kasserer
 
Styremedlem/AU

Alf Jørgensen
Ove Andre Bogstein
 Ole Andreas Heitlo

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem


Vara
Vara
Vara
Vara


 

Ola Flyum
Tor Edward Taranger
Torleiv Erdal
Ane Lie Reikerås


Bjørn Fidjeland
Anders Selseth
Hege Louise Evertsen
Jan L. JuellAv disse er det de fire førstnevnte som utgjør arbeidsutvalget som samhandler opp mot ledelsen, de fem neste er en viktig del av styret for å overholde en demokratisk likevekt, og for å ivareta styrets interesser ved frafall. Og, ikke minst, ivareta styrets integritet.